Projects

Иновации и конкурентоспособност,

BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Иновации и конкурентоспособност,

BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на производствения капацитет в МСП

© 2021 Optexim JSC. All Rights Reserved.