Широкообхватна неохлаждаема термовизионна камера Olly

$0.00

Описание

Серията Phantom Olly са широкообхватни неохлаждаеми термовизионни камери, идеални за интегриране в системи за наблюдение. Камерите позволяват 24/7 наблюдение в пълен мрак и сурови метеорологични условия. Оптичната система позволява превключване между две зрителни полета: широко и тясно. Заедно с аксесоарите към  Phantom Olly е включен и потребителски софтуер за дистанционно управление и настройка на основните функции. Камерите Phantom Olly могат да се използват в обхвата на системите за видеонаблюдение, в противопожарни системи, за видеонаблюдение на гранични райони и стратегически зони.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За повече информация, моля свържете с нас.