Монокуляр за нощно виждане Phantom SF

$0.00

Описание

Монокулярът за нощно виждане Phantom SF е универсално средство за наблюдение през нощта. Може да се използва за индивидуално нощно наблюдение с увеличение 1х и зрително поле по-голямо от 50°. Използва се за търсене, откриване и разпознаване на слабо осветени и контрастни обекти /цели/. Функционира в условия на естествената нощна осветеност /светлината на нощното небе/ във видимата и близката инфрачервена област на спектъра. Наблюдението с монокуляра се извършва, като се монтира на маска, каска или се използва ръчно. Когато пред обектива на монокуляра се монтира афокален увеличител, изделието се превръща в нощен монокуляр с увеличение 3, 4 или 5 пъти и с пълно зрително поле съответно над 10°, 7° и 4,5°.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За повече информация, моля свържете се с нас.